trivago's Privacy Notice

Notis Privasi ini adalah sah untuk semua laman web yang dihoskan oleh trivago N.V dan subsidiarinya (seperti laman web carian hotel, majalah trivago, halaman syarikat trivago, Business Studio, Hotel Manager dsb.) Aplikasi trivago dan Surat berita trivago (secara kolektif "Perkhidmatan").

Dalam Notis Privasi ini, kami memberikan maklumat tentang pemprosesan data peribadi semasa menggunakan Perkhidmatan kami. Data peribadi ialah apa-apa data yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Perlindungan data peribadi anda adalah sangat penting buat kami. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau inginkan maklumat lanjut tentang privasi di trivago, sila hubungi info@trivago.com.my dengan subjek 'Privacy Query'.

Perkembangan teknologi yang berterusan, perubahan pada perkhidmatan kami, perubahan pada undang-undang, atau sebab lain mungkin memerlukan kami untuk meminda Notis Privasi kami. Kami akan membuat perubahan pada Notis Privasi ini secara berkala dan kami meminta anda untuk sentiasa ambil maklum tentang kandungannya.

Pihak yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data

Pengawal data peribadi yang kami proses ialah trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Germany, telefon: + 49-211-3876840000, E-mel: info@trivago.com.my.

2. Maklumat hubungan pegawai perlindungan data

Anda boleh menghubungi pegawai perlindungan data kami di info@trivago.com.my dengan subjek ‘Privacy Query’.

3. Hak anda

Anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan data peribadi anda:

3.1 Hak am

Anda mempunyai hak kepada maklumat, akses, pembetulan, pemadaman, sekatan dalam pemprosesan, tentangan dalam pemprosesan dan kemudahalihan data. Jika pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk membatalkannya pada bila-bila masa.

3.2 Hak untuk membantah pemprosesan data berdasarkan kepentingan yang sah

Artikel 21(1) Peraturan Perlindungan Data Umum EU (EU) 2016/679 ("GDPR") memberi anda hak untuk membantah pada bila-bila masa atas sebab-sebab yang timbul daripada situasi tertentu anda terhadap pemprosesan data peribadi yang berkait dengan anda apabila data anda diproses mengikut Artikel 6(1)(e) atau Artikel 6(1)(f) GDPR. Ini juga terpakai untuk pemprofilan. Sekiranya anda membantah, kami tidak akan lagi memproses data peribadi anda melainkan kami boleh memberikan alasan yang kukuh dan sah untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda, atau jika pemprosesan tersebut membantu dalam menguatkuasakan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan perundangan.

3.3 Hak untuk membantah pemasaran langsung

Jika kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, Artikel 21(2) GDPR memberi anda hak untuk membantah pada bila-bila masa kepada pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung; ini juga terpakai untuk pemprofilan, selagi ia berkaitan dengan pemasaran langsung.

Jika anda membantah untuk memproses bagi tujuan pemasaran langsung, kami tidak akan lagi memproses data peribadi anda untuk tujuan ini.

3.4 Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan

Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang berkaitan tentang pemprosesan data peribadi anda oleh kami.

4. Pemprosesan data peribadi semasa menggunakan Perkhidmatan

Kami memproses data peribadi anda menggunakan dasar perundangan kepentingan sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang anda memberikan persetujuan atau pemprosesan yang diperlukan untuk kontrak yang anda miliki dengan kami atau yang anda telah minta kami untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebelum mengikat kontrak. Kami menggunakan perlindungan yang sesuai untuk melindungi privasi anda dan kami memproses data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Membantu anda mencari hotel Ideal anda.
 • Memberi anda hasil carian hotel yang disesuaikan dan lebih berkaitan.
 • Memberi, menjamin, mengekalkan dan menambah baik Perkhidmatan kami untuk pengguna kami.
 • Membangunkan produk dan ciri baharu yang berkaitan dengan carian hotel dan perjalanan.
 • Memahami cara pengguna menggunakan Perkhidmatan kami supaya kami dapat meningkatkan prestasi dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna kami.
 • Pemasaran langsung kepada pengguna perkhidmatan kami tentang Perkhidmatan kami atau perkhidmatan yang berkaitan.
 • Pengiklanan yang dijalankan oleh kami dan pihak ketiga pada Perkhidmatan kami dan di laman web pihak ketiga.
 • Penyelidikan pengguna yang menambah baik pengalaman pengguna Perkhidmatan kami dan menambah baik Perkhidmatan kami.
 • Membantu anda dalam membuat tempahan hotel.
 • Mematuhi kewajipan undang-undang, mencegah penipuan dan menyelesaikan pertikaian.
 • Membantu pihak penguat kuasa menyiasat dan menyelesaikan jenayah.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami memproses jenis data peribadi ini:

 • Maklumat pengenalpastian peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda.
 • Butiran peribadi seperti umur, jantina, tarikh lahir.
 • Data pengenalan diri elektronik seperti alamat IP, kuki, detik sambungan, ID peranti, pengecam pengiklan mudah alih, tarikh dan masa pertanyaan, masa, kandungan permintaan, (halaman konkrit), status akses/kod status HTTP, jumlah data yang dipindahkan, laman web yang menerima permintaan, versi dan perisian pelayar, sistem pengendalian dan antara mukanya, dan bahasa.
 • Data yang disediakan pelayar atau peranti anda.
 • Data penyetempatan elektronik seperti data GPS dan data lokasi.
 • Data pengenalan diri kewangan seperti nombor kad kredit atau debit.
 • Data tentang interaksi anda dengan Perkhidmatan kami, termasuk butiran yang dimasukkan oleh anda apabila anda melakukan carian dengan menggunakan Perkhidmatan kami.
 • Data yang berkaitan dengan tempahan penginapan yang anda buat, seperti hotel, tarikh dan harga.
 • Butiran keselamatan seperti kata laluan yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami.
 • Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan mengklik pautan ke tawaran penginapan yang disenaraikan di Perkhidmatan kami, laman tempahan dalam talian yang membuat tawaran itu mungkin akan menghantar data peribadi yang berkaitan dengan mana-mana tempahan atau tempahan berikutnya yang anda buat di laman tempahan dalam talian kepada kami.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin akan berkongsi data peribadi anda dengan kategori penerima berikut:

 • Subsidiari kami yang dimiliki sepenuhnya.
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemprosesan data untuk kami, seperti: penyedia hosting dan penyimpanan, penyedia perkhidmatan pelanggan, penyedia komunikasi, penyedia keselamatan dan pencegahan penipuan, penyedia kad kredit dan pembayaran, penyedia analisis, pengiklanan dan pemasaran. Penyedia ini berada di bawah kewajipan kontrak untuk tidak berkongsi data peribadi anda dengan orang lain dan tidak menggunakan data anda untuk apa-apa tujuan lain.
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang memberikan perkhidmatan kepada kami yang merupakan pengendali data bebas, seperti perkhidmatan keselamatan dan pencegahan penipuan dan penyedia pengiklanan dan pemasaran.
 • Rakan niaga atau anggota gabungan yang mungkin kami tawarkan bersama-sama produk atau perkhidmatan. Ini akan menjadi perkhidmatan yang ditawarkan melalui Perkhidmatan kami bersama dengan pihak ketiga yang lain.
 • Pembekal perjalanan pihak ketiga seperti hotel, syarikat penerbangan, sewaan kereta, insurans, pemilik hartanah, panduan perjalanan atau penyedia aktiviti.
 • Pihak Berkuasa Penguatkuasaan Undang-Undang. Untuk mencegah, mengesan dan mengadili kegiatan haram, ancaman terhadap keselamatan negara atau awam dan untuk mencegah ancaman terhadap nyawa orang.
 • Sebagai sebahagian daripada transaksi korporat seperti penggabungan, penjualan, penyatuan atau penjualan aset.

5. Hubungi melalui e-mel atau borang hubungan

Apabila anda menghubungi kami melalui borang hubungan, kami akan menyimpan data yang anda berikan (alamat e-mel anda, mungkin nama dan nombor telefon anda) agar kami dapat menjawab soalan anda. Sekiranya kami menggunakan borang hubungan untuk meminta entri yang tidak memerlukan kami menghubungi anda, kami boleh menandakan ia sebagai opsyenal. Maklumat ini bertujuan untuk mengesahkan pertanyaan anda dan memperbaiki keupayaan mengurus permintaan anda. Mesej anda mungkin dipautkan kepada pelbagai aktiviti yang anda lakukan pada laman web trivago. Maklumat yang dikumpul hanya akan digunakan untuk memberikan anda sokongan berkaitan tempahan anda serta memahami maklum balas anda dengan lebih baik. Pernyataan maklumat ini diberikan secara sukarela dan dengan kebenaran anda, Bab 6 perenggan 1a GDPR. Di samping maklumat tentang saluran komunikasi ini (contohnya alamat e-mel atau nombor telefon), anda juga bersetuju yang kami juga mungkin, jika perlu, menghubungi anda melalui saluran komunikasi ini bagi menjawab pertanyaan anda. Anda juga boleh membatalkan kebenaran ini pada masa depan pada bila-bila masa.

Kami memadamkan data yang timbul dalam konteks ini selepas disimpan tidak lagi diperlukan, atau hadkan pemprosesan sekiranya terdapat keperluan pengekalan berkanun.

6. Surat berita

6.1 Maklumat umum

Dengan kebenaran anda di bawah Artikel 6(1)(a) GDPR, anda boleh melanggan surat berita kami yang akan memaklumkan anda tentang tawaran pada Perkhidmatan kami dan daripada pihak ketiga. Untuk mendaftar surat berita kami, kami menggunakan kaedah "pilih masuk berganda". Ini bermakna selepas anda mendaftar, kami akan menghantarkan e-mel kepada alamat e-mel anda yang telah ditentukan, yang meminta anda mengesahkan jika anda ingin menerima surat berita. Jika anda tidak mengesahkan pendaftaran anda dalam tempoh 24 jam, maklumat anda akan dikunci dan dipadam secara automatik selepas satu bulan.

Selain daripada itu, kami menyimpan alamat IP yang anda gunakan ketika membuat pendaftaran dan pengesahan. Tujuan prosedur tersebut adalah untuk mengesahkan pendaftaran anda serta, sekiranya perlu, memaklumkan kepada anda tentang kemungkinan penyalahgunaan data peribadi anda.

Satu-satunya syarat untuk menghantar surat berita adalah alamat e-mel anda. Memberikan data tambahan adalah secara sukarela dan akan digunakan untuk menguruskan hal anda secara peribadi. Selepas mendapat pengesahan anda, kami akan simpan alamat e-mel anda untuk tujuan penghantaran surat berita kepada anda. Dasar perundangan ialah Artikel 6(1)(a) GDPR.

Anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk menerima surat berita pada bila-bila masa dengan mengklik pautan yang disediakan dalam setiap e-mel surat berita atau dengan menghubungi pegawai perlindungan data kami.

6.2 Penjejakan Surat berita

Kami menggunakan tanda laman web, piksel penjejakan dan teknologi lain untuk menjejak dan menganalisis interaksi anda dengan surat berita. Data ini diperuntukkan kepada alamat e-mel anda dan ID yang diberikan nama samaran. Kami menggunakan data ini untuk menjanakan profil pengguna untuk memperibadikan surat berita untuk anda. Profil pengguna anda akan berdasarkan interaksi yang anda adakan dengan surat berita, Perkhidmatan kami dan laman web serta aplikasi pihak ketiga.

Anda boleh menolak pilihan ini pada bila-bila masa dengan menggunakan pautan henti langganan yang disediakan dalam setiap e-mel atau dengan menghubungi pegawai perlindungan data kami.

Penjejakan surat berita tidak akan dapat dilakukan jika anda menyahaktifkan pemaparan imej secara lalai dalam aplikasi e-mel anda. Sekiranya begini, surat berita tidak akan dipaparkan secara penuh dan anda tidak dapat menggunakan semua cirinya. Jika anda memaparkan imej secara manual, penjejakan akan dijalankan.

7. Fungsi khusus Perkhidmatan ini

7.1 Akaun Pengguna trivago

Anda boleh mencipta akaun pengguna trivago: Sekiranya anda mencipta akaun pengguna trivago, anda akan menerima akses peribadi yang dilindungi oleh kata laluan dan boleh melihat dan mengurus data yang telah anda simpan dalam akaun anda. Penciptaan akaun pengguna trivago adalah secara sukarela tetapi mungkin diperlukan untuk menggunakan sesetengah fungsi Perkhidmatan kami dengan sepenuhnya.

Jika anda mencipta akaun pengguna trivago, kami akan menghantar surat berita kami dan pemasaran langsung yang lain kepada anda. Anda boleh menyahlanggan daripada surat berita atau memadam akaun pengguna trivago anda pada bila-bila masa.

Anda boleh mengurus, mengubah suai dan memadam semua maklumat dalam akaun pengguna trivago anda. Dasar perundangan ialah Bab 6(1)(a), (b), and (f) GDPR.

7.2 Business Studio dan Hotel Manager

Jika anda menggunakan Business Studio atau Hotel Manager, anda akan menerima akses peribadi kata laluan yang dilindungi dan boleh melihat dan mengurus data yang telah disimpan dalam akaun anda. Pemilik hotel yang mempunyai akaun Business Studio/ Hotel Manager trivago mungkin dihubungi melalui telefon dan dimaklumkan tentang ciri-ciri baharu atau tambahan alat. Dasar perundangan untuk pemprosesan ini ialah Artikel 6(1)(b) dan (f) GDPR.

7.3 Express Booking atau One Click Booking trivago

Apabila anda menggunakan fungsi trivago Express Booking atau fungsi tempahan satu klik, anda boleh memilih untuk mencipta akaun pengguna trivago dan menyimpan data peribadi yang anda berikan kepada kami untuk membolehkan anda menggunakan data peribadi ini pada peringkat kemudian ketika membuat tempahan hotel lain untuk menyediakan proses tempahan yang lebih mudah kepada anda. Apabila anda membuat keputusan untuk membuat tempahan hotel, kami akan menghantar data peribadi anda yang diperlukan untuk tempahan hotel tersebut supaya hotel tersebut boleh memproses tempahan anda. Dasar perundangan untuk pemprosesan ini ialah Artikel 6(1)(b) GDPR. Dasar perundangan untuk pemindahan data peribadi anda di luar EU ialah Artikel 49(1)(b).

7.4 Pautan Luar

Sekiranya Perkhidmatan kami menghubungkan anda ke laman web atau Aplikasi lain, pautan yang baru dibuka itu tidak akan beroperasi di bawah Notis Privasi ini. Anda harus memeriksa dasar privasi yang dipaparkan di laman web atau Aplikasi lain untuk memahami prosedur mereka untuk mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi.

8. Penggunaan pemalam sosial

Laman web ini menggunakan pemalam sosial pembekal.

Pemalam ini biasanya mengumpul data daripada anda dan menghantar data kepada pelayar vendor masing-masing. Kami telah mengambil langkah untuk memastikan perlindungan privasi anda, yang menjamin bahawa data anda tidak boleh dikumpul oleh vendor pemalam tersebut tanpa kebenaran anda. Ini pada mulanya akan dinyahaktifkan apabila anda melayari laman web yang bersambung dengan pemalam. Pemalam ini tidak akan diaktifkan sehingga anda klik pada simbol berkenaan dan dengan berbuat demikian, anda memberikan kebenaran untuk menghantar data anda kepada vendor masing-masing. Dasar perundangan untuk penggunaan pemalam ialah Artikel 6(1)(a) GDPR.

Sebaik sahaja diaktifkan, pemalam juga mengumpul maklumat boleh kenal pasti diri, seperti alamat IP dan menghantar maklumat kepada jaringan pemalam sosial tersebut. Pemalam sosial yang telah diaktifkan juga menetapkan kuki dengan pengenal unik apabila anda melayari laman web tersebut. Ini membolehkan jaringan pemalam sosial menghasilkan profil perilaku pengguna anda. Ini berlaku walaupun anda bukan ahli jaringan pemalam sosial. Jika anda ialah ahli jaringan pemalam sosial dan anda telah log masuk ke laman web ketika anda melayarinya, data anda serta maklumat tentang anda melayari laman web tersebut boleh dipautkan dengan profil pada jaringan pemalam sosial anda. Kami tidak mempunyai apa-apa pengaruh terhadap tahap tertentu yang data anda diproses oleh jaringan pemalam sosial. Untuk maklumat lanjut tentang tahap, ciri dan tujuan pemprosesan data serta tentang hak dan pilihan tetapan untuk melindungi privasi anda, sila lihat notis perlindungan data untuk vendor jaringan sosial tersebut. Ini boleh ditemui di alamat-alamat berikut:

9. Facebook Connect

Kami menawarkan kepada anda pilihan untuk mendaftar dan log masuk melalui akaun Facebook anda. Jika anda mendaftar menggunakan Facebook, Facebook akan meminta kebenaran anda untuk menyiarkan data tertentu dalam akaun Facebook anda kepada kami. Ini mungkin termasuk nama pertama, nama akhir dan alamat e-mel agar identiti dan jantina anda dapat disahkan, serta lokasi am, pautan kepada profil Facebook anda, zon masa anda, tarikh lahir anda, gambar profil anda, maklumat “Like” anda serta senarai rakan anda.

Data ini akan dikumpulkan oleh Facebook dan dihantar kepada kami. Anda boleh mengawal jenis maklumat yang kami terima daripada Facebook melalui tetapan privasi dalam akaun Facebook anda.

Data ini akan digunakan untuk mencipta, memberikan dan memperibadikan akaun anda. Dasar perundangan ialah artikel 6 perenggan 1a, b, dan f GDPR.

Jika anda mendaftar dengan kami melalui Facebook, akaun anda akan disambungkan secara automatik kepada akaun Facebook anda dan maklumat tentang aktiviti anda di laman web kami, sekiranya berkenaan, akan dikongsi pada Facebook dan diterbitkan pada garis masa dan suapan berita anda.

10. Penggunaan kuki

Kuki boleh disimpan pada peranti anda ketika penggunaan laman web kami. Kuki ialah fail teks kecil yang disimpan pada pemacu keras yang ditetapkan kepada pelayar yang anda gunakan serta tempat kuki ditetapkan sebagai berakru maklumat tertentu. Ia bertujuan memastikan laman web lebih mesra pengguna dan cekap secara keseluruhan. Kami juga menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda pada kunjungan berikutnya.

Laman web ini menggunakan jenis kuki yang berikut, yang julat dan fungsinya dijelaskan seperti di bawah:

10.1 Kuki sementara

Kuki ini dipadamkan secara automatik apabila anda menutup pelayar. Ini termasuk kuki sesi. Ini akan menyimpan "ID sesi” di mana permintaan yang berbeza daripada pelayar anda dapat ditetapkan kepada sesi bersambung. Ini membolehkan peranti anda dikenal semula apabila anda kembali ke laman web kami. Kuki sesi dipadamkan apabila anda log keluar atau menutup pelayar anda.

10.2 Kuki kekal

Kuki ini dipadam secara automatik selepas satu tempoh yang berbeza bergantung kepada kuki tersebut. Anda boleh memadam kuki ini dalam tetapan keselamatan pelayar anda pada bila-bila masa.

10.3 Kuki Flash

Kuki Flash yang digunakan tidak dikumpulkan melalui pelayar anda, tetapi melalui pemalam Flash anda. Selain daripada itu, kami menggunakan objek storan HTML5 yang disimpan pada terminal anda. Objek ini menyimpan data yang perlu hanya untuk pelayar yang anda gunakan dan tiada tarikh tamat tempoh automatik. Jika anda tidak mahu kuki Flash diproses, anda mesti memasang tambahan yang sesuai seperti "Privacy Badger" untuk Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) atau Adobe Flash Killer Cookie untuk Google Chrome. Anda boleh menghalang penggunaan objek storan HTML5 dengan menetapkan pelayar anda dalam mod peribadi. Kami juga mengesyorkan anda memadam kuki dan sejarah pelayar anda secara manual dengan tetap.

10.4 Menghalang kuki

Anda boleh menetapkan pelayar dan tetapan aplikasi anda seperti yang anda mahukan dan, contohnya, menolak untuk menerima pihak ketiga atau semua kuki. Sila ambil perhatian bahawa anda mungkin tidak boleh menggunakan semua fungsi laman web dalam kes ini.

10.5 Tempoh penyimpanan

Tempoh penyimpanan kuki berbeza-beza dan boleh diakses melalui pelayar anda.

11. Analisis

Kami menggunakan pelbagai perkhidmatan untuk menganalisis interaksi pengguna dengan Perkhidmatan kami seperti jumlah pengguna yang melawat Perkhidmatan kami, maklumat yang paling banyak diminta dan cara pengguna berinteraksi dengan Perkhidmatan kami. Data yang kami kumpulkan termasuk laman web perujuk, subhalaman yang diakses pada Perkhidmatan kami dan kekerapan serta tempoh halaman dilihat. Ini membantu kami menambah baik pengalaman pengguna Perkhidmatan kami dan menambah baik Perkhidmatan kami. Data yang diberikan nama samaran digunakan. Dasar perundangan untuk ini ialah Artikel 6(1)(f) GDPR.

11.1 Google Analytics

Laman web ini menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analisis laman web daripada Google Inc. Penggunaan ini meliputi mod operasi Universal Analytics. Ini membolehkan penentuan data, sesi dan interaksi antara berbilang peranti kepada ID pengguna yang menggunakan nama samara dan kemudian menganalisis aktiviti pengguna merentasi peranti.

Google Analytics menggunakan kuki yang membolehkan penggunaan laman web oleh anda dianalisis. Maklumat yang dijana oleh kuki melalui penggunaan laman web ini oleh anda dihantar kepada pelayan Google di AS dan disimpan di sana. Jika ketanpanamaan IP diaktifkan pada laman web ini, namun, alamat IP anda akan dipendekkan terlebih dahulu oleh ahli negara Kesatuan Eropah atau pihak negara pejanji kepada Perjanjian Kawasan Ekonomi Eropah. Hanya pada keadaan berkecuali alamat IP penuh akan dihantarkan kepada pelayan Google di AS dan akan dipendekkan di sana. Alamat IP yang dihantar daripada pelayar anda dalam konteks Google Analytics tidak akan digabungkan dengan data Google yang lain. Google akan menggunakan maklumat ini atas arahan pengendali laman web ini untuk menilai penggunaan laman web ini oleh anda agar laporan tentang aktiviti laman web boleh dikumpul dan perkhidmatan lain yang terhubung dengan laman web serta penggunaan Internet dapat diserahkan kepada pengendali laman web. Kepentingan sah kami dalam pemprosesan data juga untuk tujuan ini. Dasar perundangan untuk penggunaan Google Analytics berada dalam Bab 6, perenggan 1 f GDPR. Data yang dihantar oleh kami dan dihubungkan kepada kuki, maklumat pengguna (contohnya ID pengguna) serta ID promosi dipadam selepas 14 bulan selepas penggunaan terakhir perkhidmatan kami. Data yang tempoh penyimpanannya telah tamat tempoh akan dipadamkan secara automatik sekali dalam sebulan. Maklumat lanjut tentang terma dan syarat penggunaan dan perlindungan data boleh didapati di sini>.

Anda boleh menghalang kuki ini daripada disimpan melalui tetapan relevan dalam perisian pelayar anda; namun, sila ambil maklum bahawa sekiranya anda berbuat demikian, bukan semua fungsi laman web boleh digunakan sepenuhnya. Anda juga boleh menghalang data yang dijana oleh kuki dan berkaitan dengan penggunaan laman web oleh anda (termasuk alamat IP anda) daripada dikumpulkan dan diproses oleh Google dengan memuat turun dan memasang perisian ini. Berhenti menerima kuki menghalang pengumpulan data anda pada masa depan apabila anda melayari laman web ini. Untuk menghalang pengumpulan Universal Analytics pada pelbagai peranti, anda mesti memilih untuk berhenti menerima kuki pada semua sistem yang digunakan. Tetapkan kuki berhenti menerima dengan mengklik di sini: Nyahaktifkan Google Analytics.

11.2 Hotjar

Data dikumpul dan disimpan untuk tujuan pengoptimuman perkhidmatan ini menggunakan teknologi daripada Hotjar Ltd. Data ini boleh digunakan untuk menjana profil penggunaan di bawah nama samaran. Kuki mungkin digunakan untuk tujuan ini. Data yang dikumpulkan dengan teknologi Hotjar tidak digunakan untuk tujuan mengenal pasti pengunjung secara peribadi ke laman web ini dan tidak akan digabungkan dengan maklumat boleh kenal pasti diri tentang pemilik nama samaran tanpa kebenaran jelas daripada individu tersebut. Anda boleh memilih untuk tidak mempunyai Hotjar di sini.

11.3 Maklum Balas

Matlamat kami adalah untuk terus memperbaiki perkhidmatan kami. Untuk tujuan ini, kami menggunakan ‘Usabilla’ daripada Usabilla B.V., Amsterdam, NL untuk kaji selidik pengguna. Perkhidmatan ini menggunakan kuki yang menghasilkan sambungan langsung kepada pelayan Usabilla bagi memindahkan dan memproses maklumat pengguna tertentu. Kami hanya memproses maklumat anda dalam bentuk tanpa nama. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat Dasar Privasi Usabilla di https://usabilla.com/privacy/.

12. Pengiklanan

Rakan kongsi pengiklanan kami dan kami menggunakan data peribadi anda untuk menjalankan pengiklanan yang diperibadikan dan tidak diperibadikan pada Perkhidmatan kami, perkhidmatan media sosial dan laman web pihak ketiga untuk produk kami dan produk pihak ketiga. Kami menggunakan kuki, teknologi lain dan pertukaran pengiklanan dalam talian dan rangkaian pengiklanan untuk melakukan ini. Apabila anda bersetuju dengan penggunaan kuki pengiklanan dan pemasaran, kami berkongsi butiran interaksi anda dengan Perkhidmatan kami dengan rakan kongsi pengiklanan kami supaya mereka dapat menggunakan butiran itu untuk melakukan pengiklanan yang diperibadikan. Jika anda tidak bersetuju dengan penggunaan kuki pengiklanan dan pemasaran, anda mungkin masih ditunjukkan pengiklanan daripada pihak ketiga apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, namun pengiklanan ini tidak akan diperibadikan.

Sesetengah rakan kongsi pengiklanan kami memberikan pilihan berhenti menerima (terperinci di bawah) yang membolehkan anda membuat pilihan agar mereka tidak menggunakan data anda untuk pengiklanan. Anda juga boleh memilih beberapa pengiklanan dengan menggunakan pautan ini:

Sebagai alternatif, anda boleh menghalang kuki daripada ditetapkan dalam pelayar dan tetapan Aplikasi anda, atau dengan tidak bersetuju dengan penggunaan kuki pemasaran dan pengiklanan.

Kami bekerjasama dengan rakan kongsi pengiklanan berikut (pautan akan membawa anda ke maklumat lanjut tentang mereka, dasar privasi mereka dan penyelesaian berhenti menerima): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords dan Penjejakan Penukaran

Kami meletakkan iklan paparan Google AdWords dan menggunakan penjejakan penukaran Google untuk tujuan iklan dalam talian diperibadikan berdasarkan minat dan lokasi.

Iklan dipaparkan berdasarkan permintaan carian pada laman web dalam rangkaian iklan Google.

Apabila pengguna klik pada iklan, Google akan meletakkan kuki pada peranti pengguna. Untuk maklumat lanjut tentang teknologi kuki, sila lihat pernyataan Google di analitik laman web serta dasar privasi data mereka.

Dengan penggunaan teknologi ini, Google, serta kami sebagai pelanggan mereka, menerima maklumat bahawa seorang pengguna telah mengklik pada sebuah iklan dan telah dibawa ke laman web kami. Maklumat yang diperoleh melalui cara ini hanya digunakan untuk analisis statistik berkenaan dengan pengoptimuman iklan. Kami tidak menerima apa-apa maklumat yang membolehkan kami mengenal pasti pengunjung secara peribadi. Statistik yang diberikan kepada kami oleh Google termasuk bilangan pengguna yang telah mengklik pada salah satu iklan kami, jika berkenaan, sama ada mereka dibawa terus ke laman web kami yang mempunyai tag perbualan. Statistik ini membolehkan kami menjejak terma carian yang paling kerap menyebabkan iklan kami diklik serta iklan yang mendorong pengguna untuk menghubungi kami menerusi borang hubungan.

Jika anda tidak mahukan ini, anda boleh menghalang penyimpanan kuki yang diperlukan untuk teknologi ini dengan, contohnya, menggunakan tetapan dalam pelayar atau aplikasi anda. Jika anda berbuat demikian, kunjungan anda tidak akan digabungkan ke dalam statistik pengguna.

Anda juga mempunyai pilihan untuk memilih jenis iklan Google atau menyahaktifkan iklan berdasarkan minat pada Google melalui tetapan iklan. Sebagai alternatif, anda boleh menyahaktifkan penggunaan kuki oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat pemberhentian Network Advertising Initiative.

12.2 Google Dynamic Ramarketing

Kami menggunakan fungsi pemasaran semula dinamik Google AdWords pada laman web kami. Teknologi ini membolehkan kami meletakkan iklan yang dijana secara automatik yang dihalakan ke arah kumpulan sasaran selepas anda melayari laman web kami. Iklan dihalakan ke arah produk dan perkhidmatan yang anda telah klik ketika kunjungan terakhir anda ke laman web kami.

Google menggunakan kuki bagi menjana iklan berdasarkan minat. Dalam proses ini, Google biasanya menyimpan maklumat seperti permintaan web anda, alamat IP, jenis pelayar, bahasa pelayar serta tarikh dan masa permintaan anda. Maklumat ini hanya digunakan untuk tujuan pemetaan pelayar web kepada peranti tertentu. Ia tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti seorang individu.

Jika anda tidak mahu menerima pengiklanan daripada Google berdasarkan pengguna, anda boleh menyahdayakannya peletakan iklan dengan menggunakan tetapan iklan Google.

Untuk maklumat lanjut tentang cara kuki Google digunakan, sila rujuk kepada pernyataan privasi Google.

12.3 Penonton Tersuai keluarga Facebook

Produk Penonton Tersuai Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) untuk Facebook dan Instagram juga digunakan sebagai sebahagian daripada pengiklanan dalam talian berdasarkan penggunaan. Semak-jumlah (jumlah cincangan) yang tidak berbalik dan tidak boleh kenal pasti diri dijana melalui penggunaan data oleh anda, yang boleh dihantar kepada Facebook untuk tujuan analisis dan pemasaran. Kuki Facebook ditetapkan dalam proses ini. Dengan berbuat demikian, maklumat tentang aktiviti anda dalam laman web (seperti perilaku melayari laman web, subhalaman yang dilawati, dsb.) dikumpul. Alamat IP anda disimpan dan digunakan untuk modulasi geografi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tujuan dan tahap pengumpulan data, pemprosesan lanjut dan penggunaan data serta tetapan privasi, sila rujuk dasar privasi untuk Facebook dan Instagram.

13. Penghantaran data

Apabila kami menggunakan pembekal perkhidmatan yang memproses data di luar EU/EEA, kami menggunakan perlindungan yang sesuai seperti fasal perlindungan data standard yang diguna pakai oleh EU atau keputusan kecukupan EU untuk memindahkan dan memproses data peribadi anda di luar EU.

14. Keselamatan data

Kami telah mengambil langkah berjaga-jaga yang teliti dalam aspek teknikal dan keselamatan operasi bagi melindungi data anda daripada dimanipulasikan, hilang, dimusnahkan atau diakses, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, oleh pihak yang tidak berkenaan. Langkah keselamatan kami disemak secara berterusan dan dikemas kini bagi memastikan kami bergerak seiring dengan kemajuan teknologi.

15. Simpanan Data

Kami menyimpan data peribadi anda selama anda memerlukan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda, untuk mematuhi undang-undang. Kami akan menganonimkan dan/atau mengumpulkan data anda jika kami ingin menggunakannya untuk tujuan statistik analitik dalam jangka masa yang lebih lama.

16. Isyarat Jangan Jejak dan Mekanisme Sejenisnya

Kami tidak bertindak balas terhadap isyarat ini kerana tiada piawaian yang tersedia.

Kemas kini terakhir pada September 2020